Solucionar necessitats

PorLa Xarxa

Solucionar necessitats

Rentadora
Lliuramen de rentadora

Tenint coneixement que dues famílies de L’Ametlla necessitaven rentadora i que no tenien possibilitat de comprar-les, membres de la Xarxa de Solidaritat de L‘Ametlla, es van dedicar a buscar persones que poguessin donar alguna.

Fruit d’aquestes gestions es van trobar dos donants, un a Barcelona i un altre a La Roca del Vallès.

Es van buscar els mitjans per a fer les recollides i es van dipositar provisionalment en garatges de companys, ja que no disposem de local.

Avui, s’ha realitzat el primer lliurament de les rentadores donades, a una de les persones que l’havien sol·licitat.

Donem les nostres més sinceres gràcies a les persones donants, per la seva actitud solidària amb els més desfavorits.

Seguim


Teniendo conocimiento de que dos familias de L’Ametlla necesitaban lavadora y que  no tenían posibilidad de comprarlas, miembros de la Xarxa se dedicaron a buscar personas que pudieran donar alguna.

Fruto de esas gestiones se encontraron dos donantes, uno en Barcelona y otro en La Roca del Vallès.

Se buscaron los medios para hacer las recogidas y se depositaron provisionalmente en garajes de compañeros ya que no disponemos de local.

Hoy, se ha realizado la primera entrega de las lavadoras donadas, a una de las personas que la habían solicitado.

Damos nuestras más sinceras gracias a las personas donantes, por su actitud solidaria con los más desfavorecidos.

Seguimos

Sobre el autor

La Xarxa administrator

Visit Us On InstagramVisit Us On FacebookVisit Us On Twitter